Wilma

Wilma anslutning för skolor i Malax och Korsnäs Kommun.

Har du redan skapat inloggningsuppgifter till Wilma kan du gå vidare till Wilmas inloggningssida.

Om detta är första gången du är i kontakt med Wilma och har fått hem ett brev med en nyckelkod, klicka på "Skapa användarnamn" (OBS! Krävs att du har tillgång till en personlig e-postadress).

Instruktioner

Användarnamn

För att kunna följa med ditt barns skolgång i Wilma måste du skapa ett användarnamn åt dig. Skolan kommer att ge dig en nyckelkod som är kopplat till ditt barn, om du har flera barn kommer du att bli tilldelad en nyckelkod per barn. Du skapar endast ett användarnamn för att följa med alla dina barn.

Skapa användarnamn

För att kunna skapa ett användarnamn krävs att du har en personlig e-postadress. Om du inte har någon e-post kan du använda dig av gratis tjänster som
Outlook eller gmail.
Du når Wilma i fortsättningen via Wilma-länken på skolans hemsida eller länken "Wilmas inloggningssida" högst upp på denna sida.

Du kan även se på följande presentation. (klicka på själva presentationen för att flytta fram)

Lägg till roll för befintligt konto

Om du redan har ett konto kan du lägga till alla era barn till samma konto.

Frånvaro

Du kan även följa med ditt barns frånvaro direkt i Wilma samt göra sjukanmälan.

Utred frånvaro

Om ditt barn har fått en anmärkning om frånvaro ser du det direkt när du loggar in.
! "Elevens namn" har fått "antal" lektionsanteckning, som kräver utredning.

  • Klicka direkt på "lektionsanteckning, som kräver utredning." på första sidan eller "Lektionsanteckningar" i menyn på vänstra sidan.
  • Kryssa för de lektioner som du vill ange frånvaroorsak för"
  • Välj vilken typ av orsak det handlar om samt skriv en kort förklaring.
Du kan också följa med gamla frånvaroanteckningar genom att klicka på fliken "Kontrollera lektionsanteckningarna".

Sjukanmälan

Sjukfrånvaro kan göras i Wilma för nuvarande dag före klockan 12.00 samt följande dag efter klockan 12.00. För myndiga elever krävs fortfarande sjukintyg även om man har gjort sjukanmälan.

  • Klicka på "Lektionsanteckningar" i menyn till vänster.
  • Under rubriken Lektionsanteckningar hittar du fliken "Meddela om frånvaro".
  • Välj orsak samt skriv en kort förklaring.